فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات

Journal of Culture-Communication Studies

بنا بر اعلام سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور، وابسته به کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه علمی ‌پژوهشی مطالعات فرهنگ ارتباطات، به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در ارزیابی این کمیسیون موفق به کسب امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ شده و از نظر این کمیسیون دارای رتبه A است.

این نشریه در حوزه های سیاستگذاری کتاب­، سیاستگذاری رسانه‏ های دیجیتال و فضای مجازی، سیاستگذاری موسیقی، آینده‏ پژوهی فرهنگ، هنر و ارتباطات،سیاستگذاری تئاتر و سینما، اقتصاد فرهنگ، هنر و ارتباطات، سیاستگذاری هنرهای تجسمی حقوق فرهنگ، هنر و ارتباطات، سیاستگذاری مد و لباس، فرهنگ و منش ایرانیان مقالات فارسی می پذیرد.