آقای دکتر Hossein Salimi

Dr. Hossein Salimi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176795)

7
42
1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers