آقای دکتر Ahmad Borjali

Dr. Ahmad Borjali

دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181878)

28
230
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers