آقای دکتر Mohammad Asgari

Dr. Mohammad Asgari

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

Researcher ID: (344490)

11
51
3
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس مراکز تربیت معلم و ضمن خدمت آموزش و پرورش (1367-1376)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت علمی (1376-تاکنون)