آقای Nader Zali

Nader Zali

معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176835)

52
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers