خانم دکتر Leila Medghalchi

Dr. Leila Medghalchi

دانشيار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178951)

32
16
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers