خانم دکتر Leila Medghalchi

Dr. Leila Medghalchi

استاد دانشگاه آزاد اسلامی- تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178951)

26
12
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers