آقای دکتر Mohammadreza Pourjafar

Dr. Mohammadreza Pourjafar

استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179195)

67
70
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers