خانم دکتر Minou Gharehbaglo

Dr. Minou Gharehbaglo

استاد گروه معماری - معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374302)

51
44
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers