آقای Ali Nakh Zari Moghadam

Ali Nakh Zari Moghadam

استادیار - اکولوژی گیاهان زراعی- دانشگاه گنبد کاووس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181083)

97
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers