آقای دکتر Mohammad Galavi

Dr. Mohammad Galavi

دانشیار،دانشگاه زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180496)

94
69
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers