آقای Kourosh Heidari Shirazi

Kourosh Heidari Shirazi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181437)

18
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers