آقای دکتر Mehrdad Jafar Boland

Dr. Mehrdad Jafar Boland

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183640)

107
19
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers