فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین

Journal of Modern Medical Information Science

فصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین توسط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان به صورت آنلاین منتشر می شود.

مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین به استناد مصوبات جلسه ۱۲۲ کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور مورخ ۹۹/۱۲/۲۴ موفق به اخذ رتبه علمی پژوهشی گردید. 

این مجله  به زبان فارسی و انگلیسی در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی-مدیریت اطلاعات سلامت-انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات