آقای Gholamreza Soltani

Gholamreza Soltani

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184573)

29
21
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers