سیدابوالقاسم مهری نژاد

دانشیار دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185879)

20
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers