آقای دکتر Parviz Sharif Daramadi

Dr. Parviz Sharif Daramadi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183162)

24
78
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers