ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Bahman Soleymani

Bahman Soleymani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186946)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Bahman Soleymani در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Bahman Soleymani در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Bahman Soleymani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هندسی تاقدیس آسماری؛ دزفول شمالیششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1381
2دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان حساسیت پذیری مناطق بیابانی شرق اهواز با استفاده از مدل MEDALUS در سامانه سیستم اطلاعات جغرافیاییهمایش ژئوماتیک 861386
3دریافت فایل PDF مقالهسیمان شدگی و نقش آن در میزان تولید نفت از افقهای ماسه سنگی مخزن آسماری در میدان منصوری - اهوازهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوع و منشأ دولومیت های مخزن بنگستان میدان نفتی بینکدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه پارامترهای پتروفیزیکی و لیتولوژی سازند آسماری در میادین نفتی شادگان و منصوریدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل نفت زائی سازندهای شیلی در میادین نفتی کرنج و پارسی و برقراری تطابق با نفت آن میادیندهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اختصاصات مخزنی و لیتولوژی سازند آسماری با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی و مطالعه مقاطع نازک در میدان نفتی شادگاناولین کنگره مهندسی نفت ایران1385
8دریافت فایل PDF مقالهتوزیع و تشکیل کانی گلاکونیت در مخزن بنگستان میدان نفتی اهوازنهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اختصاصاتمخزنی سازند آسماری میدان نفتی شادگاننهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتروگرافیکی دولومیت های پوش سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی آغاجاریچهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1385
11دریافت فایل PDF مقالهارزیابی لیتولوژیکی و بافتی افق های کلیدی پوش سنگ مخزن آسماری میدان نفتی کوپال همراه با شناسایی بافت Hooper و Chevronچهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1385
12دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش Maximum Likelihood و مدل LMM برای برآورد میزان تغییرات مناطق بیابانی شرق اهوازبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
13دریافت فایل PDF مقالهاستیلولیت، دولومیتیزاسسیون و مهاجرت نفت در سازند آسماری، میدان نفتی بی بی حکمیه، فروافتاگی دزفولبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
14دریافت فایل PDF مقالهمدل زمین شناسی و برآورد حجم اولیه نفت درجای مخزن خامی میدان (M)بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بلوغ و محیط رسوبگذاری بیتومین شیل پوش سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی پازنان با استفاده از آنالیزهای GC-MS و ایزوتوپیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر دولومیتیزاسیون انتخابی بر روی کیفیت مخزن آسماری میدان نفتی کرنجچهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست1387
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعقیرات جانبی ضخامت و تعیین محل نصب لوله جداری در پوشسنگ مخزن اسماری میدان نفتی بیبی حکیمه با استفاده از نمودارهای چاهپیمایی (GR, CGR, Sonic)نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران1389
18دریافت فایل PDF مقالهمطالعه کانیهای رسی سازندهای شیلی مشکل ساز پابده-گورپی با استفاده از روش XRD و گل بهینه حفاری، میدان نفتی کوپالنخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران1389
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد دیاژنز در تغییرات بافتی آلوکم ها درمخزن آسماری میدان کرنجبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
20دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نمودارهای چاه پیمایی Sonic,Gamma-ray در تعیین افقهای کلیدی و ارزیابی پوش سنگ مخزن آسماری، میدان نفتی پازنانبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
21دریافت فایل PDF مقالهنقش تراکم فیزیکی و شیمیایی در کیفیت مخزن آسماری -پابده میدان نفتی کرنجپنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست1389
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فرایندهای دیاژنتیکی بر روی کیفیت مخزن آسماری میدان نفتی کرنجاولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی1389
23دریافت فایل PDF مقالهمدل‌سازی مخزن آسماری میدان منصوری با استفاده از نرم افزار RMSاولین همایش ملی زمین شناسی ایران1390
24دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدلسازی در مدیریت مخازن و طراحی چاهدومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب1390
25دریافت فایل PDF مقالهمدل سه بعدی ساختاری 3D افقهای بالایی مخزن آسماری میدان نفتی مارون با استفاده از نرم افزار RMSپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
26دریافت فایل PDF مقالهمطالعه افقهای کلیدی پوش سنگ مخزن آسماری با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی Sonic و Gamma-Ray, Neutron در میدان نفتی پازناندومین کنگره مهندسی نفت ایران1386
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی شکستگیها و تشکیل آسفالتین در مخزن آسماری، میدان نفتی کوپالنخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته1391
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژئوشیمیایی و ژنز عناصر در سازندهای گورپی و پابده در تاقدیس خویز، شمال بهبهانششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فرآیندهای دیاژنتیکی دولومیتیزاسیون، انیدریتیشدن و تراکم بر کیفیت مخزن آسماری، میدان نفتی رامینشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
30دریافت فایل PDF مقالهبازسازی آب و هوای دیرین در زمان رسوبگذاری سازندهای شیلی پابده-گورپی و کژدمی با استفاده از کانیهای رسیشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژئوشیمی پوش سنگ تبخیری مخزن آسماری، میدان نفتی نفت سفید، فروافتادگی دزفولشانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران1387
32دریافت فایل PDF مقالهتفسیر ساختارهای زیرسطحی و تحلیل تنشهای درجا با استفاده از نمودارهای الکتریکی (OBMI) و صوتی (UBI)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پارامترهای مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایرانشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی شکستگیهای مخزنی با استفاده از روشهای غیرمستقیم پیشرفته(نمودار تصویرگر FMI و نمودار انحراف سرعت)شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سنگشناسی و شناسایی بافت کانی های تبخیری پوش سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمهسی و یکمین همایش علوم زمین1391
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی محیط رسوبگذاری و فرایندهای دیاژنزی سازند ایلام، مخزن بنگستان، میدان نفتی کبودپنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی آب و هوای قدیمه در طول سازند پابده (پالئوسن بالایی-الیگوسن) بر اساس توزیع کانیهای رسی در تاقدیس بنگستانپنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتروگرافی و لیتولوژیکی پوشسنگ مخزن آسماری، میدان نفتی شادگانپنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1390
39دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شکستگیهای مخزن آسماری یکی از میادین جنوب غرب ایران، با استفاده از نمودارهای تصویرگرUBI ،OBMI و انحراف سرعتدومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط1392
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژئو شیمیایی و ژنز عناصر در سازندهای گورپی و پابد در تاقدیس خویز،شمال بهبهاندومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی1391
41دریافت فایل PDF مقالهشناسایی زون های شکسته مخزن آسماری میدان مارون با استفاده از نمودار انحراف سرعت و نتایج نمودارهای تصویرگردومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی1391
42دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شکستگی های مخزن آسماری با استفاده ازنمودارهای تصویرگر و نمودار انحراف سرعت دریکی ازمیادین جنوب غرب ایراندومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی1391
43دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از نمودارهای تصویرگر OBMIوUBI در تحلیل ساختار و شکستگی های مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایراناولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
44دریافت فایل PDF مقالهتشخیص زون های شکسته با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و نمودار انحراف سرعت و تطابق آن با نمودارهای تصویرگر در مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایراناولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژئوشیمیایی دانه‌های گلاکونیت در سازنده‌های پایده و گورپی ، میدان نفتی کرنجبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرایند انحلال فشاری و تأثیر آن بر کیفیت مخزن بنگستان میدان نفتی بینکبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
47دریافت فایل PDF مقالهتعیین خصوصیات مخزنی با استفاده از تلفیق روش رخساره الکتریکی با داده های پتروفیزیکی و زمین شناسی یکی از میادین نفتیاولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی مطالعه منشا و محیط رسوبی سازند آغاجاری، ناحیه رامهرمز- امیدیه، خوزستانپانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران1386
49دریافت فایل PDF مقالهشواهد پتروگرافی فازهای دولومیتیزاسیون و سیمانهای انیدریتی سازند آسماری، میدان نفتی بی بی حکیمه، فروافتادگی دزفولپانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران1386
50دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کانیهای رسی و اندیس تبلور ایلیت در سازندهای آسماری، پابده و گورپی، میادین نفتی مارون و اهوازپانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران1386
51دریافت فایل PDF مقالهساخت نمودار سرعت موج برشی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک و استفاده از داده های چاه پیماییاولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
52دریافت فایل PDF مقالهتعیین شعاع گلوگاه تخلخل با استفاده از منحنی های تزریق جیوه و آنالیز رگرسیون چندگانه در مخازن کربناتهاولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی1393
53دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سنگ های حفره دار توسط تزریق جیوه با دی ثابتاولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی1393
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی هرزروی گل حفاری در سنگ مخزن آسماری میدان نفتی بی بی حکیمه با توجه به شکستگی ها موجود در آنهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
55دریافت فایل PDF مقالهپتروگرافی، تغییرات شیمیایی و مدلسازی بخش 7 سازند گچساران در قسمت غربی میدان نفتی اهوازهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
56دریافت فایل PDF مقالهتعیین الکتروفاسیس های مخزن آسماری با استفاده از شبکه عصبی SOM در میدان نفتی قلعه ناردومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی1394
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی شیلهای مشکل ساز سازندهای پابده و گورپی با استفاده از روشهای NGS ، XRD ، و XRF در میدان نفتی مارونکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
58دریافت فایل PDF مقالهتخمین اشباعآب با استفاده از دادههای لرزهای و چاه در میدان نفتی جفیرکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
59دریافت فایل PDF مقالهشناسایی کانال های رودخانه ای تدفین شده با استفاده از نشانگر همدوسیدومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1394
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر انیدریت بر رابطه ی سرعت امواج P و S در مخزن کربناتهدومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1394
61دریافت فایل PDF مقالهتخمین تخلخل و تراوایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تعیین واحدهای جریان هیدرولیکیدومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی1394
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی تخلخل و تراوایی و تاثیر کانی های رسی بر روی کیفیت مخزنی سازند ایلام (کرتاسه بالایی)، در فروافتادگی دزفول، میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایراندهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1396
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر لایه جدایشی بر سبک ساختارها و گسترش چینه های رشدی در حوضه زاگرس با استفاده از مدل سازی آنالوگ، تاقدیس داراکنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین1397
64دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و بررسی فرآوانی انیدریت در بخش 7 سازند گچسارن ،میدان نفتی آغاجاریپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت1398
65دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و مقایسه شبکه های عصبی SOM، MRGC و DYNACLUST مخزن آسماری میدان نفتی قلعه نار با استفاده از واحد های جریانیپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت1398
66دریافت فایل PDF مقالهتعیین واحد های جریانی هیدرولیکی مخزن بنگستان میدان نفتی مارون بااستفاده از داده های مخزنی و زمین شناسیدومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین1399
67دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تخلخل و تراوایی به روش NMR در یکی از میادین پارس جنوبیسومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی1399
68دریافت فایل PDF مقالهتفسیر پدیده های زمین شناسی با استفاده از نمودار تصویرگر XRMI در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایرانچهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی1400

Bahman Soleymani Journal Papers

create: 18 September 2020 - view 2488
Support