آقای دکتر Kazem Rangzan

Dr. Kazem Rangzan

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (376929)

138
45
1
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers