آقای دکتر عباس پسندیده

استاد تمام دانشگاه قرآن و حدیث

فرد مهم علمی - Researcher ID: (265258)

2
41

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers