آقای دکتر Akbar Atadokht

Dr. Akbar Atadokht

دانشیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي

فرد مهم علمی - Researcher ID: (211181)

120
95
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers