ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

خانم مهندس elham khosravipour

Engineer elham khosravipour

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

محور تخصصی:مدیریت (عمومی)

Researcher ID: (285751)

خلاصه رزومه علمی
فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

elham khosravipour ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1KHOSRAVIPOUR, ELHAM.(2014). Investigation of the effect of Islamic values, beliefs, and traditions on organizational agility in institutional offices of national Iranian South oilfields company. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES),Vol. 5, No. 6, p. 387-398, 2014دریافت فایل PDF مقاله
2khosravipour, elham.(2021). Investigating the concepts and theories of organizational wisdom and its impact on individual creativity. 8th international conference on management, world trade, economics,finance and social sciences - 2021 دریافت فایل PDF مقاله
3Khosravipour, elham.(2021). Data Mining (Concepts, Algorithms) and Its Application to predict and Control Covid-19 Epidemic. Second International Conference on Interdisciplinary Studies in Health Sciences, Psychology, Management and Educational Sciences - 2021 دریافت فایل PDF مقاله

elham khosravipour Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمراکز آموزش عالی کارآفرین (ضرورت، چالش ها)همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور1392
2دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی استراتژیک به مثابه ی کارکرد اساسی در آموزش عالیکنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1392
3دریافت فایل PDF مقالهالگوی چابک سازی سازمانهای دولتی ایران (مورد مطالعه: وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران)تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت1393
4دریافت فایل PDF مقالهخلاقیت و نوآوری استلزامات آموزش عالی کارآفرینهمایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان1392
5دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان به منزله ابزاری جهت رسیدن به چابکی سازمانیدومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی1393
6دریافت فایل PDF مقالهکسب و کار خانگی رویکردی برای اشتغالدومین همایش ملی مدیریت کسب و کار1393
7دریافت فایل PDF مقالهضرورت چابکی سازمانی در دانشگاه هاکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانیدر دانشگاه های دولتی استان خوزستانکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
9دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی متغیرهای داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات موثر بر چابکی سازمانیدر دانشگاه های دولتی استان خوزستان(مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز)کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان مهارت انسانی مدیران ورابطه آن بارضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحدشوسترکنفرانس ملی حسابداری و مدیریت1392
11دریافت فایل PDF مقالهخلاقیت و نوآوری استلزامات آموزش عالی کارآفرینکنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی1394
12دریافت فایل PDF مقالهضرورت بکارگیری مدیریت دانش در سازمان های دولتیششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – اهوازششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
14دریافت فایل PDF مقالهسقف شیشه ای و توانمندسازی زنانچهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395
15دریافت فایل PDF مقالهData Mining (Concepts, Algorithms) and Its Application to predict and Control Covid-۱۹ Epidemicدومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته ای علوم بهداشتی، روانشناسی، مدیریت و علوم تربیتی1400
16دریافت فایل PDF مقالهلزوم پیاده سازی چابکی در دانشگاه ها در دوران کرونا و پساکرونااولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیت1400
17دریافت فایل PDF مقالهInvestigating the concepts and theories of organizational wisdom and its impact on individual creativityهشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تجارت جهانی، اقتصاد، دارایی و علوم اجتماعی1400
18دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام.(1400). سرمایه اجتماعی و فکری به عنوان عواملی موثر در جهت ارتقای بهره وری سازمانی. اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها - 1400 1400
19دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام.(1400). تاثیر پاندمی کرونا بر تسریع روند دیجیتالی شدن سازمانها. اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها - 1400 1400
20دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام.(1400). اولویت بندی متغیرهای فرهنگ سازمانی موثر بر نوآوری سازمانی در میان کارکنان دانشگاه های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان). اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها - 1400 1400
21دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام.(1400). تاثیر کرونا بر تحول دیجیتالی در آموزش عالی با تاکید بر آینده پژوهی. دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها - 1400 1400
22دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام.(1400). خرد سازمانی در مدیریت سازمانهای امروزین (مفاهیم، اهمیت، کاربردها). اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری 1400
23امیرنژاد،قنبر ، خسروی پور، الهام و امیدبختیاری، نورعلی.(1393). بررسی تاثیر ویژگی هاي سیستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصمیم گیري مدیران(مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب). دومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت - 1393 1393
24 خسروی پور، الهام و امیرنژاد،قنبر .(1393).تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی. دومین کنفرانس ملی حسابداری مدیریت - 1393 1393
25دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام.(1400). تاثیر خرد سازمانی بر رضایت شغلی و اثربخشی سازمانی. ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، آذرماه 1400
26دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام.(1393). توسعه کسب و کارهای خانوادگی با رویکرد کارآفرینانه. اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار همدان، بهمن ماه 13921392

elham khosravipour Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین چابکی و کارآفرینی در سازمانهافصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی1396
2دریافت فایل PDF مقالهمقاله پژوهشی: الگوی چابکسازی سازمانهای دولتی با رویکردی به سازمانهای دفاعیفصلنامه راهبرد دفاعی1394
3دریافت فایل PDF مقالهچالش های تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزیفصلنامه جغرافیا و روابط انسانی1400
4دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام و خسروی پور، بهمن،1396. موسيقي درماني و تاثير آن بر كاهش افسردگي. مجله علمي تخصصي علوم انساني بهمن ماه 1396 » 1396
5دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام ،1396. تاثیر متغیرهای داخلی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان (مورد مطالعه: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان). نوآوری های مدیریت آموزشی » بهار 1396 شماره2 1396
6دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام و خسروی پور، بهمن،1400.چالش های تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی. نشریه جغرافیا و روابط انسانی 1400
7دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام و خسروی پور، بهمن،1400.بررسی علم فنگ شویی و کاربرد آن در ایجاد فضایی آرامش بخش در خانه. نشریه علمی تخصصی معماری سبز. 1400
8دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام و امیرنژاد، قنبر،1394. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی. نشریه کار و جامعه1394
9دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام و خسروی پور، بهمن،1400.سقف شیشه ای مانعی در جهت ارتقاء شغلی زنان1395
10دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام.1393. بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی دانشجویان بر گرایش به کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد؛ مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. نشریه مهارت آموزی.1393
11دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام و امیرنژاد، قنبر،1394.بررسی تأثیر ارزشها ، اعتقادات و سنتهای اسلامی بر چابکی سازمانی در دفاتر نهادی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران .نشریه مجله تنوع زیستی و علوم محیطی (JBES)1393
12دریافت فایل PDF مقالهخسروی پور، الهام و امیرنژاد، قنبر،1394. تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان (مورد مطالعه: دانشگاه شهید چمران اهواز). نشریه توسعه اجتماعی » تابستان 1393 شماره41394

elham khosravipour Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1پایان نامهتاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر چابکی سازمانی در دانشگاه های دولتی استان خوزستاندانشگاه آزاد اسلامی1393Persian
2پایان نامهکاربردهای امنیتی داده کاوی و تکنیک های آندانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1388Persian

elham khosravipour Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1مدیریت منابع انسانیکارشناسی ارشد1391-1393
2مهندسی نرم افزارکارشناسی1384-1388

سوابق شغلی و تخصصی elham khosravipour

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1سابقه کار دانشگاهیکارشناس پژوهشی دانشگاه1395-1397
2تدریس دانشگاهیمربی1387-تاکنون
3تدریس دانشگاهیمدرس دوره های 1 &2 ICDL و مدرس زبان انگلیسیتاکنون

جوایز و افتخارات elham khosravipour

Rowعنوان جایزه، مقام، رتبهYear
1مقاله برتر اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت-تهران1393
2کسب و دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر و فرهیخته خلاق- کنفرانس ملی دانشگاه هرمزگان1400
3Greece-Certificate of MPT(Matris Pedia Training) iran representative for the attendance at the training course of 8th international conference on management, world trade, economics, finance and social sciences2021

elham khosravipour Workshops

Rowعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریYear
1کارگاه آموزشی سامانه مدیریت طرح های پژوهشیدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان1398
2کارگاه آموزشی اصول راه اندازی و مدیریت کسب و کاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان1398
3کارگاه آموزشی "کار با نرم افزارهای کاربردی WORD&EXCEL"دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان1396
4کارگاه آموزشی "آشنایی با روش های جستجو در منابع الکترونیک OPEN ACCESS"دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان1396
5کارگاه آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE)دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان1396
6کارگاه آموزشی آیین خردورزی در تربیت فرزنددانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان1395
7کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادیمجتمع فرهنگی امام رضا(ع)1394
8روش های عصب شناختی در مطالعات بازار، بررسی ماهیت و کارکردهای تفکر استراتژیک، راهبردهای مدیریت تعارض در سازمانمرکز همایش های تلاش1393
9دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریتمرکز همایش های تلاش1393
10آشنایی با سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار، عوامل رفتاری در تصمیم گیری مالی، روش های تامین مالی در بنگاه های اقتصادیمرکز همایش های تلاش1393
11اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریتمرکز همایش های تلاش1393
12اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریتمرکز همایش های تلاش1392
13اصول تکنیکهای مذاکره، مدیریت استرس و زمان، کاربردهای وب به روش R&D، مدیریت ارتباط با مشتریمرکز همایش های تلاش1392
14گزارش دهی ممیزی مالی، نرم افزار ممیزی، اظهارات مالی منسجم، استانداردهای حسابداری و اظهارات مالیمرکز همایش های تلاش1392
15رویکردهای مدیریتی در بهره برداری از مطالعات کاربردی در آموزش و پرورشدانشگاه هرمزگان1400
16آینده پرداخت ها با همه گیری ارزهای دیجیتالموسسه آموزش عالی آفاق ارومیه1400
17مدل هاي كسب و كارموسسه آموزش عالی آفاق ارومیه1400
18اولین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرآیندهای تعلیم و تربیتدانشگاه هرمزگان1400
19کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریتموسسه همايشگران مهر اشراق1393
20Certificate of MPT(Matris Pedia Training) iran representative for the attendance at the training course of 8th international conference on management, world trade, economics, finance and social sciencesGreece2021

Other

RowTitle
1دارنده مدرک زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز و کانون زبان ایران
2بیش از 15 سال سابقه در زمینه پژوهش های علمی، ویراستاری کتب و منابع علمی و ترجمه تخصصی دانشگاهی
3دارنده گواهینامه های ICDL 1 & 2 و برنامه نویسی
4https://civilica.com/p/285751
5https://www.orcid.org/0000-0003-0939-9794
create: 21 August 2021 - view 784

elham khosravipour annual papers published chart

Contact informations

Email: khosravipour1400@gmail.com
Country: ایران Province: تهران City: تهران

Share

Favorites

 • کارآفرینی
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • چابکی سازمانی
 • مدیریت دانش
 • سقف شیشه ای
 • کسب و کارهای خانگی
 • بهره وری
 • خرد سازمانی
 • آموزش عالی
 • خلاقیت و نوآوری
 • توسعه پایدار
 • مهارت های انسانی
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • تحول سازمانی
 • فرهنگ سازمانی
 • سرمایه اجتماعی
 • رفتار شهروندی سازمانی
 • تحول دیجیتالی
 • آینده پژوهی

Top Keywords in elham khosravipour papers

Support