آقای دکتر Hessameddin Zegordi

Dr. Hessameddin Zegordi

دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (328836)

51
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers