آقای دکتر Mahdi Salehi

Dr. Mahdi Salehi

استاد،دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180614)

122
57
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers