آقای دکتر Mahmood Shivazad

Dr. Mahmood Shivazad

استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400480)

16
66
12
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs