خانم دکتر Lida Balilan

Dr. Lida Balilan

دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (405561)

34
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers