آقای دکتر Mirsaied Mosavi

Dr. Mirsaied Mosavi

معماری – طراحی شهری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178377)

93
35
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers