آقای پروفسور Mehran Hoodaji

Prof. Mehran Hoodaji

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (418534)

89
33

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers