آقای پروفسور Ramin Shabani

Prof. Ramin Shabani

استاد، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت

Researcher ID: (463148)

14
27
2
3
16
6

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی و علوم ورزشی - 1393 - Persian
 • کتاب كاربرد آمار در فيزيولوژي ورزش - 1392 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر عامل شرکت بهداشتی - درمانی الوند همدان (1384-1387)
 • عضو هیات مدیره سازمان نظام پرستاری استان همدان (1381-1385)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن (1399-1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1393-1395)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (1389-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (1382-1384)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر پژوهش دانشگاه آاد اسلامی واحد همدان (1381-1382)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات جذب دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان (1398-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی استان گیلان (1402-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان (1377-1382)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس تحصیلات تکمیلی (1384-1385)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر اجرایی فیبر نوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (1385-1386)
 • سابقه کار دانشگاهی در رییس کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (1384-1385)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیسیون معاملات دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان (1382-1384)
 • سابقه کار دانشگاهی در ساخت ،تجهیز و راه اندازی ده ها آزمایشگاه، کارگاه و آتلیه معماری در دانشگاه های ازاد اسلامی تویسرکان، همدان، سما و واحد رشت (1377-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر کارگروه تخصصی مصاحبه و آزمون جامع گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکاه آزاد اسلامی واحد رشت (1396-تاکنون)