آقای پروفسور Manochehr Hamdei

Prof. Manochehr Hamdei

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476363)

7
15
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers