مقالات پسماند پزشکی در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پسماند پزشکی درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پسماند پزشکی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 617 مقاله در زمینه پسماند پزشکی استخراج شده است.

لیست مقالات پسماند پزشکی در علوم پزشکی

1. تاثیر همه گیری کووید- ۱۹ بر مدیریت پسماند مراقبت های بهداشتی
2. بررسی راندمان فرایند اکسیداسیون فنتون در حذف آنتی بیوتیک های آمپی سیلین و سیپروفلوکساسین از فاضلاب بیمارستانی
3. مدیریت سبز پسماند های بیمارستانی با رویکرد حفظ محیط زیست
4. بررسی عملکرد گیاه وتیور با کشت وتلند مصنوعی جهت حذف دترجنت و آلاینده های پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان
5. بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان طرفه شهر تهران طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۹
6. ارزیابی کمیت پسماندهای عفونی بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان در سال ۱۳۹۸
7. اپیدمیولوژی مبتنی بر فاضلاب و پیش بینی روند شیوع بیماری Covid۱۹ در جوامع: یک مطالعه مروری
8. اثرات زیست محیطی زباله های پلاستیکی بر آب وخاک ناشی ازهمه گیری کووید ۱۹ و ارائه راهکار برای کاهش این اثرات: (یک مطالعه مروری)
9. چالش ها و سیاستهای مرتبط با مدیریت پسماند در زمان شیوع کووید-۱۹ در جهان و ایران
10. بررسی دانش و عملکرد کارکنان حوزه سلامت از مراحل مدیریت پسماند در اپیدمی کووید- ۱۹
11. کووید-۱۹ و افزایش زباله های پلاستیکی در محیط زیست ساحل و دریا
12. کورید ۱۹: تهدیدی برای اکوسیستم های آبی، یک مطالعه مروری
13. بررسی تاب آوری سیستم مدیریت پسماند کلانشهر تهران در دفع پسماندهای شهری در بحرانهای بیولوژیک ( مطالعه موردی شیوع ویروس کرونا)
14. افزایش مصرف پلاستیک یکبار مصرف در دوران همه گیری کرونا و پیامدهای آن بر محیط زیست و سلامت انسان
15. مناسب ترین روش دفع پسماندهای عفونی در راستای مدیریت بهینه پسماندهای کرونا
16. بررسی تاثیر ویروس کووید 19 بر مصرف آب شرب و بهداشت استان فارس و شهرستان شیراز
17. ویروس COVID-19 و مدیریت صنعت اب و فاضلاب برای محافظت از بهداشت عمومی و محیط زیست ـ چالش ها و راهکارها
18. طراحی اتاقک های ضدعفونی در سیستم بازیافت پسماند خانگی مبتنی بر اصول پیشگیرانه شیوع کووید 19، یک مطالعه مروری
19. بررسی میزان تولید پسماندهای عفونی با شیوع بیماری کووید 19 در شهرستان دشتستان
20. تأثیر اقدامات پیشگیری از گسترش ویروس کرونا COVID-19 در مصرف آب شهری (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی )
21. طراحی در پوش uv داخل safety box های بیمارستانی جهت مهار باکتری ، ویروس و انتقال بیماری ویژه ی شرایط کرونا (کووید-۱۹ )
22. اثرات غیر مستقیم COVID-19 بر محیط زیست کشورهای آسیب دیده از اپیدمی کرونا
23. بررسی موضوعی تاثیرات شیوع ویروس کرونا برمحیط زیست
24. مدیریت پسماند در دوران کرونا
25. ویروس کرونا و فاضلاب
26. مدیریت پسماند بیمارستانی (مورد مطالعاتی؛ درمانگاه شرکت نفت فلات قاره در منطقه نفتی لاوان)
27. ارائه یک مدل ترکیبی فازی برای ارزیابی فناوری های دفع پسماند در زنجیره تامین بیمارستانی
28. انواع و تراکم بیوآئروسل های باکتریایی جایگاه بی خطرساز پسماند پزشکی مرکز درمانی تخصصی کودکان شهر مشهد
29. بررسی وضعیت بی خطر سازی زباله های عفونی ونوک تیز-برنده در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد (تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 3 ) در سال 1397
30. شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک اثرات زیست محیطی پسماندهای بیمارستانی با تکیه بر ماتریس کیفی مطالعه موردی: یکی از بیمارستان های تخصصی تهران
31. بررسی وجود ترکیبات دارویی در پساب های تصفیه شده بیمارستانی (مطالعه موردی: داروهای آرام بخش در یکی از بیمارستان های منطقه 11 تهران)
32. مروری بر تهویه و تصویه ی هوای اماکن عمومی به ویژه بیمارستان ها و مراکز درمانی در شرایط کرونا (کووید-۱۹)
33. ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان آمل و مقایسه کیفیت پساب با استانداردهای تخلیه در سال 1396
34. رتبه بندی بیمارستانها در زمینه معیارهای کاهش پسماندهای بیمارستانی مطالعه موردی: بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
35. بررسی و مقایسه عملکرد و مشکلات بهره برداری و نگهداری سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستان های شهر گرگان
36. مدیریت پسماندهای پزشکی با رویکرد کاهش پسماندهای عفونی در بیمارستان آموزشی درمانی الزهرا (س) اصفهان
37. بررسی تاثیر برنامه ارتقاء مدیریت پسماند بیمارستان رازی قزوین درسال های 1393 تا 1397 (5سال)
38. بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان آیت الله طالقانی تهران در سال 98-97
39. بررسی وضعیت مدیریت پسماند بیمارستان آیت الله طالقانی تهران در سال های 1396-1398
40. بررسی وضعیت مدیریت پساب تولیدی بیمارستان های استان کردستان در سال 96-95
41. مسئولیت مدنی بیمارستان ها در قبال آسیب های ناشی از زباله های بیمارستانی
42. بررسی استفاده از انرژی بیوگاز حاصل از فاضلاب بیمارستان به عنوان یک منبع انرژی تاثیرگذار بر صرفه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست (نمونه مطالعاتی بیمارستان 300 تختخوابی کاشان)
43. بررسی وضعیت پسماندهای بیمارستانی شهر تهران مورد مطالعه بیمارستان بقیه ا...(عج)
44.  بررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان
45. ارزیابی ریسک در اتوکلاو زباله بیمارستان به روش PHA
46. مدیریت آب و فاضلاب در بیمارستان های شهر بندرعباس
47. ارائه ی راهکارهای ضدعفونی پسماند و فاضلاب بیمارستانی در شرایط پاندمی بیماری کووید-19 در ایران
48. بررسی اثرات شیوع کروناویروس برمنابع آب وفاضلاب
49. بررسی تاثیر رهبری تحول گرا و رهبری مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان در دوران کرونا در بین کارکنان شرکت آب و فاضلاب مشهد
50. تأثیر ویروس کرونا بر بحران زباله های الکترونیکی و راه های مقابله با آن
51. محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- ارزیابی خطر سرطان زایی سرب در سبزیجات رشد یافته در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب در شرایط گلخانهایی
52. محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- ارزیابی شاخص سرطان زایی نیکل در اثر مصرف خوراکی سبزیجات کشت شده در تیمارهای مختلف لجن فاضلاب
53. ارزیابی ریسک سرطان زایی و غیر سرطانی تماس پوستی با سیلاب آغشته به فاضلاب آلوده به برخی فلزات سنگین
54. بررسی مسائل زیست محیطی در مدیریت پسماندهای بیمارستانی
55. پتانسیل سنجی فرآیند پلاسماسوز در امحاء پسماند های بیمارستانی
56. مدیریت جمع آوری و حمل و نقل مواد زاید جامد در منطقه 22 شهرداری تهران
57. طراحی و بهینه سازی فرآیند تولید بیودیزل از پسماندهای صنایع غذایی
58. بررسی تاثیر روش های مختلف مدیریت پسماندهای جامد در انتشار گازهای گلخانه ای با در نظر گرفتن چرخه زیستی پسماندها
59. مدیریت پسماندها در منطقه غرب استان گلستان
60. زباله سوزها و اثرات زیست محیطی آنها در کشور ایران
61. بررسی کارایی گیاه وتیور با کشت هیدروپونیک جهت حذف سورفکتانت آنیونی LAS از فاضلاب رختشوی خانه بیمارستان
62. بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان امام رضا (ع) شهر تبریز سال 1396
63. بررسی کمیت و کیفیت پسماند بیمارستان علامه بهلول گناباد در سال 96
64. بررسی اثر فرآیند انعقاد شیمیایی و افزایش آهک بر ارتقای کیفیت پساب خروجی از برکه های تثبیت دانشگاه علوم پزشکی کاشان
65. بررسی میزان پتانسیل بازیافت پسماندهای خشک ( کاغذ، پلاستیک، شیشه و فلز) در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی بابل
66. ارزیابی طرح تفکیک پسماندهای خشک با ارزش از مبداء در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1397
67. وضعیت مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1396
68. اولویت بندی بخش های مختلف بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از لحاظ رعایت ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
69. اصلاح فرایندهای مدیریت پسماند بیمارستانی با تدوین استراتژی های مربوطه، مبتنی بر قوانین و مقررات ناظر بر مدیریت پسماند بیمارستانی
70. بررسی عملکرد لجن فعال در تصفیه فاضلاب بیمارستان تخصصی و فوق تحصصی آپادانا و کیفیت پساب خروجی در سال 97
71. آنالیز کمی و کیفی پسماند بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهرستان ساری - سال 1397
72. مدیریت پسماند بیمارستانی و تکنولوژی های نوین امحاء آن
73. بهینه سازی زنجیره تامین معکوس به منظور جمع آوری و دفع پسماندهای پزشکی
74. کاربرد پساب های تصفیه شده در صنعت آبزیپروری
75. نقش پسماند غذای ماهیان در کیفیت پساب پرورش ماهی برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای
76. بررسی قابلیت تهیه ورمی کمپوست از پسماند زائدات خانگی شهر قوچان با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فتیدا
77. کاربرد وتلند های مصنوعی در تصفیه فاضلاب : یک مطالعه مروری
78. بررسی وتلند مصنوعی در تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد جهت حمایت از پرندگان مهاجر
79. ارزیابی حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری با استفاده از گیاهان آبزی نی و لویی
80. آلوده کننده های منابع آبی و اثرات مضر آن بر آبزیان
81. ارزیابی کیفی پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهرستان ارومیه بمنظور مصارف کشاورزی و آبزی پروری
82. بررسی روش های نوین مدیریت پسماند با رویکرد تولید انرژی با تاکید بر روش های ترموشیمیایی
83. کاهش پسماندها و ضایعات آبزی پروری جهت حفاظت از اکوسیستم های آبی از طریق تغییر فرمولاسون جیره های غذایی آبزیان و استراتژی های غذایی
84. حذف فسفر و نیتروژن از فاضلاب به وسیله گیاهان آبزی
85. جایگزینی روش جداسازی غشایی با ته نشینی ثانویه جهت تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی قوچان با بررسی پارامترهای اصلی تصفیه ای
86. شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالی تهای دام، طیور و آبزیان
87. تاثیر نقش مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های فاضلاب به عنوان یکی از راهکارهای حل بحران آب و نیز جلوگیری از آلودگی محیط زیست در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: پروژه فاضلاب قوچان)
88. کنترل هوشمند پایش وضعیت پارامترهای کیفی آب تشخیص ، کنترل، پاکسازی آلودگی در شبکه توزیع آب شرب ساخت اولین شبیه سازی پایلوت ایران : شاخص کدورت شرکت آب و فاضلاب استان تهران
89. مدیریت پسماند کشاورزی با استفاده از تفاله زیتون درجیره غذایی ماهی قزل آلا
90. تصفیه فاضلاب شهری دزفول با استفاده از سامانه نیزار های مصنوعی با جریان عمودی تحت کشت گیاه آبزی Phragmites australis
91. ارزیابی توانایی گیاهپالایی نی، لوئی و بوریا در پالایش مس از لجن فاضلاب
92. استفاده از فاضلابهای شهری تصفیه شده در آبزی پروری در راستای استفاده بهینه از منابع آبهای داخلی
93. بررسی عملکرد تالاب مصنوعی درایران برای تصفیه فاضلاب
94. کنترل هوشمند منطق فازی پایش وضعیت پارامترهای کیفی آب (تشخیص ، کنترل ، پاکسازی آلودگی )در شبکه توزیع آب شرب (ساخت اولین شبیه سازی پایلوت : شاخص کدورت) شرکت آب و فاضلاب استان تهران
95. اثر ترکیبات ویتامینه بر رشد Chlorella spدر فاضلاب غیر استریل
96. تاثیر مدیریت تلفیقی آفات در کنترل جمعیت موش خانگی (Muridae: Mus musculus) و موش قهوه ای (Muridae: Rattus norvegicus) در سایت اصلی شرکت سایپا و توابع در استان تهران، بهار 93
97. بررسی رشد ریزجلبک Chlorella sp در محیط کشت TMRL دارای ترکیبات ویتامینه گیلارد
98. بررسی رشد ریزجلبک Chlorella sp در محیط کشت TMRL
99. تاثیر محیط کشت کانوی در رشد ریزجلبک Chlorella sp
100. بررسی رشد ریز جلبک chlorella sp در محیط کشت دارای ترکیبات ویتامینه گروه B