مقالات پزشکی قانونی در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پزشکی قانونی درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پزشکی قانونی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 169 مقاله در زمینه پزشکی قانونی استخراج شده است.

لیست مقالات پزشکی قانونی در علوم پزشکی

1. Cardiac Involvement and Subsequent Death due to Extranodal NK/T Cell Cutaneous T-Cell Lymphoma: An Autopsy Case and Brief Review of the Literature
2. Medical Malpractices in Tehran Public Hospitals Referred to the Forensic Medicine Commission of Tehran Province in ۲۰۱۸: An Analytical Review
3. Investigation of traffic accidents referred to a hospital and forensic medicine organization in Nikshahr during the years ۲۰۱۴-۲۰۱۸
4. Identify of Wife Abuse Factors among Women Referred to Forensic Medicine Center was Minab City (In Iran)
5. Scientometrics Analysis of World Scientific Research of Pathology and Forensic Medicine
6. مبانی عدم تحمل کیفر؛ چالش های فراروی آن در اجرای حکم با رویکردی بر حقوق کیفری انگلیس
7. One Decade of Unnatural Deaths in Yazd Province: ۲۰۰۳-۲۰۱۳
8. تبیین اختلاف نظر موجود در خصوص بزه ایراد ضرب و جرح عمدی با سلاح سرد در پرتو نقد رای
9. بررسی تطبیقی فرآیند رسیدگی جرایم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان
10. ارزیابی میزان کمال گرایی در افراد خواستار تغییر جنسیت و افراد تغییر جنسیت داده مبتلا به دیسفوریای جنسیتی
11. رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲
12. اهدای جنین در ایران؛ بینش ها و چالش ها
13. آثار کاربردی و عملی کارشناسی در حقوق کیفری
14. آثار کاربردی و عملی کارشناسی در حقوق کیفری
15. تلازم و تقارن جنون با جرم
16. ارزیابی اپیدمیولوژیک تجاوز جنسی
17. بررسی آخرین روش های نوین آزمایشگاهی تشخیص علل سقط درمانی درسراسر جهان
18. بررسی عوامل زمینه ای (جمعیت شناختی، زیستی، خانوادگی، روانی اجتماعی) موثر در بروز نارضایتی جنسیتی در مبتلایان به نارضایتی جنسیتی ارجاع شده به پزشکی قانونی در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸
19. تشخیص زودرس آنیوپلوئیدی کروموزومی در مرده زایی و جنین های سقط شده ارجاع داده شده به آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی قانونی توسط آنالیز توالی های STR
20. شناسایی مواد تقلبی و آلاینده ها در فلفل سیاه، زیره، رازیانه، گشنیز و زردچوبه با استفاده از تکنیک GC-MS برای تحقیقات پزشکی قانونی
21. بررسی عملکرد و جایگاه پزشکی قانونی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عناصر مطروح آن در قانون مجازات اسلامی
22. بررسی وضعیت خشونت خانگی در زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی و بهزیستی شهرستان یزد در سال ۱۳۸۹
23. پردازش زبان طبیعی و تحلیل داده های حقوقی در پرونده ها و گزارش پزشکی قانونی با استفاده از هوش مصنوعی
24. بررسی فراوانی هپاتیت مزمن در ۲۳۸ مورد اتوپسی انجام شده در پزشکی قانونی استان همدان از سال ۱۳۷۶ الی ۱۳۷۷
25. بررسی مرگ های ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی خراسان
26. بررسی تاثیر روانی گزارشهای پزشکی قانونی بر تصمیمگیری در مورد احساس گناه نمونه پژوهش : دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بندعباس
27. بررسی میزان اگاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به مباحث مرتبط با پزشکی قانونی
28. دانش، نگرش و عملکرد کارکنان فوریت های پزشکی کاشان در خصوص موضوعات مرتبط با پزشکی قانونی، سال ۱۳۹۶
29. ارزیابی فاکتور های زمینه ساز خودکشی در اجساد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹
30. بررسی وضعیت آسیب های روانی با تاکید بر تنش شغلی کارکنان پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد
31. سنجش اثربخشی دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان و پزشکان شاغل در مراکز پزشکی قانونی استان لرستان
32. ارزیابی خط مشی سازمان پزشکی قانونی در بهبود خدمات الکترونیکی و تاثیر آن بر رضایت ارباب رجوع
33. نقش نظریه های پزشکی قانونی در اثبات جنایت عمدی و غیرعمدی در نظام حقوق کیفری ایران
34. بررسی مقایسه ای سلامت روان در زنان و مردان شاغل در پزشکی قانونی استان لرستان
35. جذب و نگهداری نیروی انسانی و ارائه راهکارهای مناسب آن در پزشکی قانونی استان لرستان
36. بررسی همه گیرشناسی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی
37. بزه دیدگی بیماران با ترس از هویت جسمی ارجاعی به پزشکی قانونی فارس
38. بررسی پزشکی قانونی از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران
39. بزه دیدگی موارد تجاوزات جنسی به مردان ارجاعی به پزشکی قانونی فارس
40. هزینه های مستقیم خشونت علیه زنان در مراکز پزشکی قانونی شهر تهران
41. بررسی حسابداری پزشکی قانونی و تحلیلی بر مسائل مربوط به آن
42. پزشکی قانونی و شبیه سازی انسان در اندیشه های فقهی
43. جستاری بر تاثیر نظریات پزشکی قانونی در علم قاضی
44. Epidemiological Survey on Traffic Accident Mortality Referred to the Forensic Medical Center of Chaharmahal and Bakhtiari Province During ۲۰۰۵-۲۰۱۶
45. حق دادخواهی قربانیان تقصیر پزشکی در سنجه دادرسی عادلانه
46. بررسی عوامل جمعیت شناختی و عزت نفس در زنان قربانی خشونت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی در سال ۹۵ و لزوم بررسی آن بصورت قانونی
47. مقایسه کارایی نمونه ادرار در مقایسه با صفرا در تشخیص مورفین و کدئین در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس
48. اعتبار نظریه کارشناس پزشکی قانونی در حقوق کیفری ایران
49. Scope of Practice of Forensic Midwifery: An Integrative Review
50. Relationship between calcium circulation-related factors and muscle strength in rat sciatic nerve injury model
51. Morphometric Characteristics of ۱۲۰۰ Normal Kidneys in Cadavers at the Mashhad Forensic Medicine Center
52. Application of Novel Chemistry in Forensic Medicine
53. کشف جرم درپزشکی قانونی اینترنت اشیاء
54. بررسی عوامل جمعیت شناختی و عزت نفس در زنان قربانی خشونت همسرآزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی در سال 95 و لزوم بررسی آن بصورت قانونی
55. بررسی میزان آ گاهی دستیاران تخصصی طب اورژانس نسبت به مباحث مرتبط با پزشکی قانونی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 1397-1396
56. بررسی رابطه اختلالات شخصیت و بهره هوشی در مجرمین قتل عمد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی خراسان رضوی در سال‌های 1398-1397
57. مقایسه کارایی نمونه ادرار در مقایسه با صفرا در تشخیص مورفین و کدئین در اجساد ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس
58. بررسی تأثیر سازگاری اجتماعی بر کاهش رفتارهای تنش زا و اعتماد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: ادارات کل پزشکی قانونی شمال غرب کشور)
59. رابطه بین ویژگیهای شخصیتی پاتولوژیک مبتنی بر DSM-۵ (PID-۵) و تجارب سایکوتیک زنان آزاردیده مراجعهکننده به پزشکی قانونی
60. بررسی چهار ساله شکایت از کاهش حس بویایی ارجاع شده به پزشکی قانونی فارس در طی سال های 1396-1393
61. مقایسه روش‌های مختلف آماده‌سازی و استخراج DNA از نمونه‌های خونی به‌منظور به‌کارگیری در علوم جنایی و پزشکی قانونی
62. بررسی رضایت مندی شغلی ، سلامت عمومی و فرسودگی کاری کارکنان اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل
63. بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی و قصد ترک خدمت کارکنان پزشکی قانونی کشور
64. ارتباط سلامت معنوی و رضایتمندی شغلی کارکنان سازمان پزشکی قانونی کشور
65. نقد کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق
66. ارزیابی سبک رهبری مسئولین سازمان پزشکی قانونی مبتنی بر نظریه های نوین رهبری مورد مطالعه : پزشکی قانونی استان اردبیل
67. همایش پزشکی قانونی؛ سازمان نظام پزشکی مشهد
68. کاربرد گیاه شناسی در پزشکی قانونی
69. معرفی رشته پزشکی قانونی بالینی
70. ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PERFORMANCE OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS IN DEALING WITH FORENSIC ISSUES IN KASHAN 2017
71. Poisoning and forensic medicine
72. Investigating the source of contamination opioid drug into lead in forensic medicine
73. Causes and Prevalence of Drug Overdose Deaths in Cadavers Referred to the Forensic Medicine Department of Boyer-Ahmad County
74. چالش های قانونی IoT و فرصتهایی برای آثار دیجیتالی
75. ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و کیفیت زندگی در شاکیان تجاوز به عنف در مراکز پزشکی قانونی
76. Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia Associated with Drug Poisoning: A Case Report
77. بررسی شکایت های رسیده از رشته زنان و زایمان به سازمان نظام پزشکی استان تهران طی سال های 75-1371
78. ارائه روشی با استفاده از تلفیق ویژگی های آماری و ویژگی هایAAM و HOG جهت تخمین سن افراد از روی چهره جهت استفاده در پزشکی قانونی
79. چالش های صدور مجوز سقط درمانی در بیماری های ژنتیکی
80. نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات در حقوق ایران
81. تحول مسئولیت مدنی نوعی در مجموعه درمانی در حقوق ایران، آمریکا، اتحادیه اروپا و فرانسه
82. بررسی صحنه جرم و کشف جرایم از منظر پزشکی قانونی و پلیس علمی
83. بررسی میکروساتلیت های DYS437 و DYS391 در جمعیت کردهای استان کردستان به منظور آنالیز پزشکی قانونی
84. Comparison of the Modified QuEChERS Method and the Conventional Method of Extraction in Forensic Medicine to Detect Methadone in Post-Mortem Urine by GCMS
85. A Study of the Anatomic Variations in Extrahepatic Bile Ducts in 50 Adults Referred to Kerman Forensic Medicine Organization
86. Predictability of car users’ mortality by type of crash counterpart vehicle: a study based on Forensic Medicine Data in Iran, 2006-2014
87. The Presence of Iran and its Counterparts in Pathology and Forensic Medicine during 1996 to 2010
88. بررسی تاثیر یادگیری خشونت بر میزان خشونت خانگی در زنان مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد
89. پروسکوپی و اهمیت آن در پزشکی قانونی و تحقیقات ژنتیک
90. اهمیت آنتروپومتری در علوم پزشکی و صنعت و روش های اندازه گیری
91. برنامه های رفاهی و افزایش رضایت شغلی کارکنان
92. بررسی علل مرگ و میر کودکان ارجاع داده شده به مرکز پزشکی قانونی گیلان طی سال های 96-1392
93. مسایل جنسی از دیدگاه پزشکی قانونی
94. بررسی اپیدمیولوژی مرگ ومیر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در اجساد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور در سال 1392
95. بررسی نقش روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع بر عملکرد سازمانی؛ سازمان پزشکی قانونی
96. اتوپسی و علم تشریح از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
97. بررسی آگاهی و نگرش قضات استان گلستان در مورد تصادفات ساختگی و نظریه پزشکی قانونی در سال 1396
98. بررسی 57 پرونده تصادفات ساختگی مرکز شرق مشهد در شش ماهه اول سال 96
99. شناسایی پرونده های تصادف ساختگی با استفاده از درخت تصمیم مورد مطالعه: تصادفات ارجاعی به پزشکی قانونی اصفهان در سه ماه هدوم سال (1396)
100. بررسی الگوی تصادفات ساختگی در مرکز پزشکی قانونی استان مازندران در سال های 1390-95