مقالات سفال در هنر

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سفال درهنر اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سفال جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 537 مقاله در زمینه سفال استخراج شده است.

لیست مقالات سفال در هنر

1. رابطه باورهای دینی قوم مایا با سه هنر معماری، سفالگری و پیکرتراشی
2. واکاوی سرامیک های گتومونو ژاپن بر مبنای معیارهای زیبایی مینگی
3. تحلیل تولیدات کارگاه های شاخص سفال امروز مازندران از منظر هویت بومی
4. ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی اندام های فوقانی به روش شاخص OCRA در سفالگران شهرستان میبد در سال ۱۳۸۸
5. تاثیر آموزش هنرهای تجسمی و حرکات ریتمیک بر کاهش نشانگان اختلال هماهنگی رشدی
6. تحلیل ریخت و تزیین در کوزه قلیان های عصر صفوی
7. آموزش های کاربردی درس فرهنگ و هنر با رویکرد کارآفرینی و حرفه آموزی
8. تحلیل مفهوم برکت در هنر عیلامی و مقایسه آن با نقوش رایج در سفالگری قرون میانی اسلامی
9. مطالعه تطبیقی سفالینه های مراکز سفالگری مند گناباد و شهرضای اصفهان
10. مروری بر گونه شناسی نقوش جانوری ظروف زرین فام سده های میانه کاشان موجود در موزه آبگینه و سفالینه های ایران
11. تحلیل اسطوره شناختی داستان بهرام و آزاده براساس نظریه میتوس پاییز نورتروپ فرای؛ بستر مطالعاتی سفالینه منقوش
12. مطالعه ویژگی های فرم و محتوای آثار سفالین هنرمندان کبرا
13. تفسیر نمادین نقش مایه ماهی در سفالینه های قرون ۶و۷ هجری ایران با نظری بر مثنوی مولانا
14. تصویر گری براق در هنر سفالگری ونگارگری دوره اسلامی با تاکید بر معراج پیامبر (ص)
15. بررسی نقوش سفالینه های مینایی ساوه در سده های ششم و هفتم هجری قمری براساس نمونه های موزه متروپولیتن
16. تجلی مضامین دینی در نقوش انسانی ظروف سفالین دوره سلجوقی
17. مطالعه تطبیقی نقش اژدها در سفالینه های دورهی تیموری و صفوی ایران و مینگ چین
18. مقایسه تطبیقی – تحلیلی نقش سفالینه بر دیوارنگاره های دوره صفویه با سفال های این دوره با تمرکز بر نقوش کاخ چهلستون اصفهان
19. بررسی عوامل مرتبط با رقابت پذیری کسب و کارهای تولیدی بر اساس مدل الماس پورتر (موردمطالعه: واحدهای تولیدی سفال و سرامیک لالجین)
20. توسعه آموزش های فنی و حرفه ای متناسب با نیاز بازار کار (مدل دیکوم در حرفه سفال گری)
21. مستندنگاری سفال های گلابه ای منقوش رنگارنگ روی زمینه سفید(نمونه موردی موزه بنیاد مستضعفان تهران)*
22. تحلیل نقوش سفال های دوره سلجوقیان با تاکید بر بازتاب «طراز» در پوشاک پیکره ها
23. مدل توسعه نوآوری در صنعت سفال لالجین: یک نظریه داده بنیاد با تحلیل چرخه عمر
24. سفال گونه نقاشی زیر لعاب با استناد به کتاب عرایس الجواهر و نفایس الاطایب
25. خوانش تاریخی – تطبیقی پوشاک و آرایه نقوش انسانی سفال گلابه ای نیشابور
26. تناسب، زیبایی و هندسه نهان در نقوش سفال نوع آقکند
27. فناوری تولید سفال از نوسنگی به مس سنگی (باکون میانه) در تپه رحمت آباد فارس بر اساس داده های سفال نگاری و شیمیایی
28. مطالعه تحلیلی نمود انسانی ایزدبانو آناهیتا در سفال سلجوقی
29. مقایسه تطبیقی فرم شناسی و نمادشناسی نقوش پرنده بر روی سفال های پیش از تاریخ و سفال های دوره اسلامی در ایران
30. اثربخشی هنر سفالگری بر احساس امنیت روانی دختران مقطع متوسطه اول مدارس فرهنگ و فرزانگان شهرستان کاشمر
31. تبیین و تحلیل سفالگری دوره مفرغ خراسان :مطالعه موردی محوطه شهرک فیروزه نیشابور
32. بررسی کتیبه های قرآنی در هنر و معماری
33. شناسایی توالی فرهنگی دشت مریوان؛ بر پایه پژوهش های میدانی باستان شناسی
34. مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای پهره در هزاره اول پیش ازمیلاد براساس یافته های سفالی
35. معرفی سفالهای نقش کنده و نقش افزوده محوطه اسلامی جیزد شهرستان رشتخوار
36. گاهنگاری مطلق C۱۴ و بررسی گونه سفال عصر آهن/III II در تپه گردآشوان، شمال غرب ایران بر اساس نویافته های باستان شناسی
37. مطالعه ای بر سفال های نوع امل قرن ۵-۴ مکشوفه از شهر قدیم امل ( سال ۹۴)
38. «گونه شناسی سفال نوع لرستان؛ در پرتو بررسی های باستان شناختی جدید در لرستان»
39. تعیین پارامترهای موثر بر دقت ابعادی ارتفاع محصول چاپ سه بعدی سفال
40. تاثیر نقوش سفال های شهر سوخته بر سوزن دوزی بلوچ
41. مقایسه تطبیقی نقش و نگارهای قالی دستباف با نقوش تزئینی سفالینه های اسلامی در مناطق جنوب و جنوب غرب خراسان رضوی
42. بررسی نمادین نقوش گیاهی سفال های شهر سوخته
43. معرفی، طبقه بندی و ساختارشناسی کاشی های زرین فام یافت شده از قلعه دختر شهر کرمان
44. تاثیر عناصر زیبایی شناسی و تحولات تاریخی خوارزمشاهیان بر ابعاد ادبی نفثه المصدور زیدی نسوی و سفالینه های این دوره
45. بررسی سیر تحول نقش هارپی در هنر اسلامی ایران (سلجوقی، ایلخانی، صفویه، قاجار)
46. بررسی سفالینههای آبی و سفید مشهد در دوره صفویه، موجود در موزههای رضا عباسی وآبگینه تهران
47. تضاد ، اغراق ، تجرید و موقعیت مکانی نقوش حیوانی باکون الف و شوش 1
48. نقش آموزش هنرهای تجسمی بر عملکرد در موقعیت های اجتماعی و شرکت درگروه های اجتماعی دانش آموزان کم توان ذهنی
49. بررسی وضعیت هنری ایران در عصر اشکانیان
50. تعادل ، تقارن ، ریتم و تکرار در نقوش حیوانی باکون الف و شوش I
51. ویژگی های صوری نقوش به کار رفته در ظروف سفالی قرن 7 هجری در ری و کاشان
52. بررسی هنر ایران در عصر سلجوقی
53. بررسی ظروف سفالی معاصر استان گیلان با تاکید بر گمج ها
54. شناسایی تزئین ظروف زعفران و بشقاب کاشان طی دوره سلجوقی
55. بررسی انواع خطوط بر روی سفالینه های دوره اسلامی با تاکید بر ظروف موزه آبگینه تهران
56. اهمیت طبیعت در آثار دوران باستان و اسلامی ایران با نگاه به درخت زندگی (مطالعه بر سفالینه های دوره میانه)
57. مطالعه نقوش سفالینه های سیلک از منظر تصویر گرایانه (مطالعه موردی: نقوش پرندگان)
58. استفاده از کوزه به عنوان نمادی در فرهنگ عامه مردم استان کردستان
59. باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کول تپه عجب شیر، شرق دریاچه ارومیه
60. صنایع عمده نیشابور در سده های ۳تا۶ق/۹تا۱۲م برپایه داده های باستان شناختی و منابع مکتوب
61. بررسی شیوه ساخت و تزیین ظروف دارویی در گستره ایران بزرگ
62. پایش بیولوژیکی سرب در کارگران سفالگر
63. شناسایی نقش سرو در ظروف سفالی دوره اسلامی در ایران
64. تحلیل سوآت امکان توسعه ی برند برای شهر تبریز با استفاده از صنایع دستی (نمونه ی موردی: قالیبافی، سفالگری، نقره سازی، هنرهای چوبی)
65. بررسی فن آوری سفالگری هزاره پنجم ق.م. با استفاده از روشهای آزمایشگاهی XRD و XRF در شمال مرکزی ایران*
66. شناخت و بررسی فن آوری سفالگری دوره مسسنگی با استفاده از روش آزمایشگاهی XRF دشت پیشوا- ورامین ،مرکز فلات ایران
67. کوره های سفالگری، تولید تخصصی، محوطۀ صنعتی، جامعۀ خان سالار تفسیری وارونه از یافته‌های باستان شناختی تپه پردیس
68. کاوش کوره های سفالگری کوچنشینان هزاره اول ق م .در محوطه چاه صالحی کیل لی تل چهارمحال وبختیاری
69. بررسی میزان بومی گرایی در صنعت سفالگری دوران ساسانی (مطالعه موردی دشت اراک استان مرکزی)
70. جایگاه صنایع دستی در توسعه نواحی روستایی با تاکید بر سفالگری(مطالعه موردی:روستای گلپورگان)
71. تبیین وجوه مشترک معنایی سفالگری و معماری در بستر عرفان هنری ایران
72. ویژگی های زیست - بوم هنر سفالگری بدوی کلپورگان ،تنها موزه زنده ایران
73. همکاری معماری و سفالگری برای پیشرفت و خلق هنر وصنعت جدید
74. بررسی تاثیر آموزش سفالگری در کاهش نارسایی توجه نوجوانان کم‎توان ذهنی
75. بررسی و تبیین کاربردهای ظروف کروی مخروطی در سفالگری دوره اسلامی
76. بررسی فرصت ها وچالش های گردشگری شهری لالجین با تاکیدبرصنعت سفالگری
77. سنت سفالگری ناحیه خداآفرین و نظریه پویایی فرهنگی عصر آهن
78. محمد بن ابی الحسن المقری، سفالگری متبحر اما ناشناس
79. کارگاه های سفالگری دوره لپویی در حوضه رود کر
80. کاربرد سفالگری در تزیینات فضای شهری دوره صفوی
81. آموزش سفالگری برای کنترل پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
82. کاربرد سفالگری در تزئینات محیطی شهر بندرعباس
83. بررسی سفالگری در دوره قاجار
84. الگوهای طراحی مراکز توانبخشی سلامت روان کودکان با رویکرد هنر درمانی
85. تبیین گاهنگاری مطلق (۱۴C) و نسبی فرهنگ های مفرغ قدیم حوضه رود زاب ایران با استفاده از روش طیف سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شکل گیری هویت فرهنگی از ورای تحولات فرهنگی مس و سنگ جدید
86. A Comparative Study between the Nishapur and Samarra Pottery in the 3rd and 4th Centuries AH / 9th and 10th Centuries AD
87. مطالعات باستان‌سنجی سرامیک‌ها و سفال‌های عصر مفرغ تپه سیلوه پیرانشهر، شمال غرب ایران
88. مطالعه نقوش حیوانی سفالینه های آبی و سفید مکشوفه از بافت تاریخی شهر یزد
89. بررسی فرم ظروف مفرغی و سفالین هزاره اول ق.م محفوظ در مجموعه سماوی
90. میکرومورفولوژی محوطه نوسنگی مهتاج، دشت بهبهان
91. تحلیل و گونه شناسی سفالینه های محوطه ی شمس آل رسول آمل
92. بررسی تاثیر هندسه حفره آجر بر روی میزان انتقال حرارت نفذی به داخل ساختمان
93. رساله ی الدره المکنونه ، قدیمی ترین سند مکتوب در باب مینای زرین فام
94. روش های آزمایشگاهی موثر در تجزیه و تحلیل داده های سفالی
95. نگرشی بر حرفه سنتی چینی بندزنی
96. ساختارشناسی خمرهی نویافته ی سفالی چرخهی زیستی متعلق به گورستان پیش ازتاریخی کشیک سیستان و بلوچستان، جنوب شرق ایران
97. A Comparative Study on an Ilkhanid Textile and the Seljuk Pottery
98. بررسی چگونگی ارتباطات فرهنگی بین ساکنان مرکز فلات ایران، زاگرس مرکزی، فارس و جنوب غرب ایران در هزاره پنجم ق.م
99. ایران، خاستگاه سفالینه گونه موسوم به کوباچه
100. بازشناسی جایگاه بندر باستانی مهروبان در خلیج فارس و گاهنگاری اولیه آن بر پایه کاوش باستان شناختی و مطالعات متون نوشتاری