مقالات The Journal of Engineering and Soft Computing Management، دوره 9، شماره 1

تاریخ نمایه سازی مقالات: 29 بهمن 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 260