خلاصه فعالیتهای علمی موسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 176
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 19
رتبه علمی در کل کشور: 612
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 50
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزر

اثرات دوره های مختلف نوری و شدت نور بر رشد، بازماندگی و تغییرات حجم کیسه زرده لارو تاسماهی ایرانی(Acipenser persicus) نوشته رضوان اله کاظمی و محمد علی یزدانی ساداتیبررسی ساختار جمعیتی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون دریاچه سد گلبلاغ استان کردستان نوشته شهرام عبدالملکیوضعیت تروفی و توان تولید ماهی در دریاچه سد گلبلاغ (شرق استان کردستان) نوشته شهرام عبدالملکیجایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات طیور و تاثیر آن بر شاخص های رشد و ترکیب بدن بچه تاس ماهی سیبری Acipenser baerii (Brandt, ۱۸۶۹) نوشته ذبیح اله پژند و حامد سید حسنیتوالی فصلی فیتوپلانکتون های دریاچه سد یامچی در استان اردبیل و ارتباط آن با پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب نوشته زهره رمضان پورشناسایی جلبک‎ های رشته‎ای رودخانه بالیخلو در استان اردبیل و گزارش چهارگونه جدید برای فلور جلبکی ایران نوشته Zohreh RamezanpourA Study of Platelet-Derived Growth Factor A and Its Ligand among Patients with Glioblastoma and Astrocytoma in Imam Khomeini Hospital Complex, Tehran نوشته Maryam Monsef ShokriIntroduction and distribution of Oligochaeta fauna in Cheshmehkileh estuary of Tonekabon (South Caspian Sea) نوشته H.R Alizadeh SabetInfluence of bluga (Huso huso) cage farming on water quality on variations in physico-chemical water parameters in the Southern part of Caspian Sea (Jafroud region) نوشته Z Pajand و F Chubian و K Haddadi Moghadam و R Ghorbani و E Farzanehتاثیر استفاده از منابع پروتئین های گیاهی و جانوری ارزان قیمت به جای پودر ماهی بر شاخص های رشد، هماتولوژی و آنزیم های کبدی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی نوشته میر حامد سید حسنی و ایوب یوسفی جوردهی و مریم منصف شکری و علی رضا علبیپور جور شری و هوشنگ یگانهEffect of dietary ImmunoWall® on liver oxidative status in juvenile Persian sturgeon‎ نوشته M. Monsef Shokri و A. Yousefi Jourdehi و S. Jamshidiتعیین قابلیت هضم اجزای غذایی منابع) پودر ماهی پروتئینهای گیاهی و جانوری در جیره اقتصادی فیل ماهی Huso uso) نوشته میرحامد سیدحسنی و محمود محسنی و ذبیح اله پژند و رضا قربانی و تورج سهرابیResearch Article: Alterations in Hematological indices, histopathology and p۴۵۰ gene expression in stellate sturgeon (Acipenser stellatus Pallas, ۱۸۱۱) fingerlings exposed to different salinities levels and ammonia نوشته Z. Pajandشناسایی مورفولوژیکی و مولکولی ریزجلبک های عامل بو و طعم بد آب شرب گرمسار نوشته مریم منصف شکریفرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, ۱۸۳۷) نوشته اسماعیل حسین نیا و ایوب یوسفی جوردهی و محمود بهمنیتاثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) نوشته محمود محسنیاثرات بیهوشی با شوک الکتریکی و گازCO۲در مقایسه با پودر گل میخک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی در تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) نوشته حسین خارا و ایوب یوسفی جوردهیتعیین محدوده کشندگی و غلظت میانه کشنده (LC۵۰ ۹۶h) آفت کش ارگانوفسفره دیازینون بر بچه ماهی سیم دریای خزر نوشته علی حلاجیانEffect of dietary selenium on growth performance, survival rate and biochemical-blood profile of farmed juvenile beluga (Huso huso) نوشته M. MohseniInfluence of the photoperiod and light intensity on growth performance, Melatonin and Insulin-like growth factors gene expression on Acipenser persicus during the embryonic stage نوشته R. Kazemi و M. Yarmohammadi و A. Hallajian و J. Jalilpour

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از موسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزر

بررسی توالی فصلی جلبکهای فیتوپلانکتونی و کف زی سد یامچی به عنوان اندیکاتور و ارتباط آن با کیفیت آب (1395)راهنمای جامع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری (1395)بررسی اثرات فرم های خام و نانوی عصاره آلویه ورا (Aloe vera) بر عملکرد رشد و تحریک ایمنی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) (1395)بررسی تاثیر برخی از افزودنی های غذایی بر عملکرد رشد و بقای لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) طی دوره سازگاری به غذای دستی (1395)بررسی امکان جداسازی جنسیت فیل ماهی پرورشی (Huso huso) با استفاده از هورمون های استروییدی جنسی (1396)تحلیلی بر مطالعات انجام شده پراکنش تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus ) در آب های ایرانی حوضه جنوبی دریای خزر (1396)بررسی امکان افزایش ماندگاری خاویار تاسماهی سیبری از طریق بسته بندی با فیلم کیتوزان توام با لیزوزیم، اسید استیک و نانوذرات ناتامایسین (1396)روش های مبارزه با شکوفایی جلبکی Volvox sp (1396)فناوری تولید غذای کنسانتره ی مخصوص ماهیان خاویاری در اوزان مختلف پرورشی (1392)فناوری تکثیر مصنوعی و تولید بچه ماهی از تاسماهی ایرانی پرورشی بعنوان گونه بومی حوضه جنولی دریای خزر (1392)تحلیلی بر روند صید ماهیان خاویاری در آبهای ایرانی دریای خزر طی سالهای ‭1392- 1371‬ (1394)بررسی تحلیلی مدیریت تغذیه مزارع پرورش تاسماهیان کشور (1395)تحلیلی بر روش های مختلف تشخیص جنسیت در ماهیان خاویاری (1395)بررسی تحلیلی مدیریت تغذیه مزارع پرورش تاسماهیان کشور (1395)تحلیلی بر برخی خصوصیات اکولوژیک فیل ماهی (Huso huso) در سواحل ایرانی دریای خزر (1395)بررسی اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری (1394)تحلیلی بر روش های کاهش دوره بلوغ در تاسماهیان پرورشی (1395)روش های کاربردی بررسی های کروموزومی آبزیان (1395)اهلی سازی و تولید انبوه لارو کرم پرتار دریایی (1396)