خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی میزان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 121
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 670
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 142
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی میزان

ارائه چارچوبی جهت استقرار اثربخش نظام مدیریت دانش در سازمان با رویکرد فراترکیب نوشته جواد مقتدر کارگرانهوش مالی و اقتصادی و نقش آن در تصمیم گیری سرمایه گذاران نوشته زهرا دهقانیبررسی عوامل موثر در بروز خشونت خانگی علیه زنان در شهر تبریز نوشته مهرداد ساسانیرابطه شیوه های فرزندپروری، سبک های تصمیم گیری و سازگاری خانواده با ناامیدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر عجب شیر نوشته مهرداد ساسانیارتباط بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی با محدودیت مالی نوشته رعنا شهدآور و رعنا همتی و مائده عباسپورتاثیر پیچیدگی شرکت بر کیفیت حسابرسی تاکید بر گزارشگری مالی نوشته رعنا شهدآور و مهدیه فرتاش و خالصه شکوهیبررسی تاثیر نقش عوامل موثر اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران نوشته علی تیرآبادیبررسی مقایسه ای خاصیت ضدباکتریائی نانو ذرات نقره بیوسنتز شده توسط پوست سبز گردو بررویاسترپتوکوکوس موتانس و سودوموناس آئروژینوز نوشته رویا پرآسابررسی مقایسه سبک های مقابله ای، افکار ناکارآمد و مهارت های زندگی در دانش جویان با اختلال هویت جنسی و عادی نوشته مهرداد ساسانی و گلاره ملکیبررسی تاثیر سیاست پولی بر عملکرد شرکت ها با تمرکز بر تحریم مالی نوشته علی تیرآبادیهمراستایی قابلیت های استراتژیک منابع انسانی با استراتژی بازاریابی با نقش میانجی هویت برند در شرکت های بیمه آسیا آذربایجان شرقی نوشته الناز خدادای باشبلاقنگاهی بر چشم انداز اتی مدیریت استعداد در بخش های دولتی ایران نوشته الناز خدادادی باشبلاغتاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ارتباطات سیاسی و متنوع سازی شرکتی نوشته فهیمه صادق زادهتاثیر بشردوستی شرکتی بر مدیریت واقعی سود نوشته فهیمه صادق زادهطراحی الگوی انگیزه های مصرف کننده برای خرید گروهی آنلاین با استفاده از مدلسازی ساختاری- تفسیری نوشته کیوان علیوردی نسبدفاع مشروع در مخاصمات سایبری (امکان سنجی اعمال ماده ۵۱ منشور ملل متحد) نوشته علی صابرنژادعلویانپیش بینی افسردگی مبتنی بر نگرش مذهبی و بهوشیاری زمینه ای در دانشجویان نوشته تامارا گلزارباززنده سازی منظر فرهنگی مناطق فرسوده با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: منطقه گجیل تبریز) نوشته مریم سیار رضوان و سجاد موذن زاده و رسول پژوهشگر و فرهاد عطاپوربررسی تاثیر اشتراک دانش همکار و پشتیبانی رهبری بر عملکرد نواورانه و مالی با نقش موفقیت مدیریت دانش نوشته وحید قربانی اسفهلانتاثیر قابلیتهای مدیریت دانش بر مدل نوآوری کسب و کار با نقش ریسک پذیری سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط نوشته وحید قربانی اسفهلان

کنفرانسهای برگزار شده موسسه آموزش عالی میزان

تاکنون 2 کنفرانس توسط موسسه آموزش عالی میزان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای موسسه آموزش عالی میزان به صورت زیر است: