فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر

International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology

حوزه های تحت پوشش: مکاترونیک، رباتیک، برق و کامپیوتر

International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology (IJMEC), which is related to Austrian E-learning Department of Universal Scientific Organization and its objective is to discuss through papers, new theoretical developments, techniques and demonstrate the scientific results in the field of Mechatronics, Robotic, Electrical, Computer technology and their application to real world problems. The Journal welcomes the manuscripts (previously unpublished) which meet the criteria of Significance and Scientific for all Original papers, Review papers and Short Communication papers,from the research centers, universities and industries.