آقای دکتر Ali Aghagolzadeh

Dr. Ali Aghagolzadeh

استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181009)

67
14
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers