فصلنامه حقوقی قانون یار

GHANONYAR JOURNAL OF CIVIL & LEGAL SCIENCES

فصلنامه علمی-حقوقی قانون یار با شماره مجوز ۷۸۶۶۴ و شماره استاندارد بین المللی ۲۵۳۸-۳۷۰۱ از سال ۱۳۹۶ فعالیت خویش را در سطح ملی و پس از دو سال در سطح بین المللی آغاز نمود. این فصلنامه طبق بخشنامه ۲۵۶۸۵/۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ وزارت علوم تنها مقالات پژوهشی را پذیرش و منتشر می‌کند. نحوه ارزیابی مقالات از حیث نوع داوری و قابلیت انتشار، داوری بسته (دوسو ناشناس Double blind peer review) است که توسط حداقل دو داور و در صورت اختلاف، سه داور متخصص در زمینه موضوع مقاله انجام می‌شود. همچنین نویسندگان محترم باید «فرم تعهد اخلاقی نویسندگان» را با دقت تکمیل و تصویر آن را به ایمیل GHanonyar.tehran@yahoo.com یا پیام رسان های واتس آپ، ایتا، تلگرام، روبیکا و ..... فصلنامه به شماره ۰۹۱۰۰۶۳۶۰۰۲ نمایند. ضمنا این فصلنامه وابسته به موسسه قانون یار می باشد و تمامی مقالات پذیرفته شده در فصلنامه، در تمامی پایگاه ها و سایت های علمی معتبر درج و نمایه می گردند و به نویسندگان مقاله، گواهی نامه پذیرش مقاله با دو مهر برجسته و دو مهر گرم تقدیم می گردد)