دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

Journal of Development Economic and Planning

فصلنامه علمی – تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی به استناد مجوز شماره: ۸۳۵۰۴/۸۷ مورخ : ۱۳۸۸/۱۲/۳ از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود.

این مجله دارای رتبه B طبق ارزیابی سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد و چاپ مقاله در این نشریه برای دانشجویان مقطع دکتری ۱/۸ و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ۰/۹ امتیاز خواهد داشت.

هدف انتشار این مجله فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل نظر علاقه مندان پژوهش های علمی تحقیقی و کاربردی در زمینه های اقتصادی می باشد.

مسولان مجله تمام سعی و تلاش خود را در بررسی های اولیه و همچین پیگیری داوری مقاله بکار برده تا محققین و نویسندگان محترم در کمترین زمان ممکن از نتیجه اطلاع حاصل نمایند.

چاپ مقالات در فصلنامه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی منوط به دارا بودن یکی از ویژگی های زیر است:

۱-مقالاتی که حاوی مطالب بدیع در زمینه های علمی و کاربردی اقتصاد بوده و در مجله ی دیگری به چاپ نرسیده باشند. مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها از این قاعده مستثنی هستند و مانند سایر مقالات واصل شده ارزیابی و در صورت تائید به چاپ می رسند.

۲-مقالات مبتنی بر تحقیقات نظری و کاربردی که دارای مشخصات زیر باشند:

۲-۱- مقالاتی که در موضوعات مربوط به مسائل اقتصادی و طرح نظریه های جدید که به نتایج تازه ای دست یافته باشند.

۲-۲-پژوهش های تلخیص و استنتاج شده از برخی آثار برجسته علمی و کاربردی در مسائل اقتصادی