کنگره علوم خاک ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 4377 مقالهکل صفحات: 18864درصد اصل مقالات: 49%کل استنادات: 580کل دریافت مقالات: 20241کل نمایش مقالات: 3728188متوسط استناد مقاله: 13.25کل نویسندگان: 12691
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از کنگره علوم خاک ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

نهمین کنگره علوم خاک ایران

روز برگزاری: 6 شهریور 1384استان: تهرانشهر: تهرانHolders: تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1385مجموعه مقالات نهمین کنگره علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1645
تعداد کل مقالات: 620
تعداد کل صفحات: 1854
تعداد مقاله کامل: 44
تعداد نمایش مقالات: 1319003
تعداد دریافت مقاله: 7761
تعداد ارجاعات: 252

دهمین کنگره علوم خاک ایران

روز برگزاری: 4 شهریور 1386استان: البرزشهر: کرجHolders: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1385مجموعه مقالات دهمین کنگره علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2065
تعداد کل مقالات: 752
تعداد کل صفحات: 1564
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات: 1445303
تعداد دریافت مقاله: 7811
تعداد ارجاعات: 233
مقالات برتر دهمین کنگره علوم خاک ایران: (تعداد دریافت)

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

روز برگزاری: 21 تیر 1388استان: گلستانشهر: گرگانHolders: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجمن علوم خاک ایران تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1393مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2398
تعداد کل مقالات: 826
تعداد کل صفحات: 2077
تعداد مقاله کامل: 3
تعداد نمایش مقالات: 355794
تعداد دریافت مقاله: 8
تعداد ارجاعات: 91
مقالات برتر یازدهمین کنگره علوم خاک ایران: (تعداد دریافت)

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران

روز برگزاری: 8 بهمن 1392استان: خوزستانشهر: اهوازHolders: دانشگاه شهید چمران اهواز
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

روز برگزاری: 6 شهریور 1396استان: اصفهانشهر: اصفهانHolders: دانشگاه صنعتی اصفهان انجمن علوم خاک ایران تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397مجموعه مقالات پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2707
تعداد کل مقالات: 920
تعداد کل صفحات: 5225
تعداد مقاله کامل: 844
تعداد نمایش مقالات: 351340
تعداد دریافت مقاله: 3026
تعداد ارجاعات: 4
مقالات برتر پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران: (تعداد دریافت)

شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

روز برگزاری: 5 شهریور 1398استان: زنجانشهر: زنجانHolders: دانشگاه زنجان تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1399مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2074
تعداد کل مقالات: 644
تعداد کل صفحات: 3966
تعداد مقاله کامل: 630
تعداد نمایش مقالات: 185484
تعداد دریافت مقاله: 813
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران: (تعداد دریافت)

هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب

روز برگزاری: 26 مهر 1400استان: البرزشهر: کرجHolders: موسسه تحقیقات خاک و آب انجمن علوم خاک ایران تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1400مجموعه مقالات هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
پژوهشگران ارائه کننده: 1802
تعداد کل مقالات: 615
تعداد کل صفحات: 4178
تعداد مقاله کامل: 603
تعداد نمایش مقالات: 71264
تعداد دریافت مقاله: 822
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب: (تعداد دریافت)