نکات مهم در تنظیم یک قرارداد خوب

13 خرداد 1403 - خواندن 5 دقیقه - 134 بازدید


نکات مهم در تنظیم یک قرارداد خوب
امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق


موضوع قرارداد: 

یکی از مهمترین نکات در هنگام امضای یک قرارداد کار موضوع قرارداد می باشد، نوع کار یا حرفه ای که کارگر باید طبق قرارداد آن را انجام دهد تا در برابر آن کار حقوق یا همان مزد دریافت کند باید به صورت مشخص و صریح در قرارداد کار بیان شده باشد. دقت داشته باشید موضوع قرارداد کار نباید مجهول و یا کلی باشد چرا که موضوع کار و انجام وظیفه آن کارگر باید با توانایی جسمی و روحی کارگر متناسب باشد پس به موضوع قراردادکار دقت ویژه ای داشته باشید. نکته مهم دیگر که بهتر است در قرارداد کار به آن توجه شود تعیین مرجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد می باشد، که ممکن است این مرجع توسط طرفین در قرارداد قید شود و یا قید نشود که در این صورت مرجع حل اختلاف می تواند هیات تشخیص حل اختلاف کاری یا هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما باشد.


مدت قرارداد: 

مدت قرارداد یکی دیگر از نکات مهم قرارداد کار می باشد در قانون کار بیان شده قراداد کار می تواند موقت باشد یا غیر موقت باشد که اگر قرارداد کار موقت باشد باید مدت شروع و خاتمه به صورت دقیق در قرارداد قید شود. گاهی دیده می شود که قرارداد کار دائمی باشد در این صورت باید در قرارداد شما این مورد قید شود چرا که قرارداد دائمی یا پیوسته فقط زمانی فسخ می شود که کارمند استعفا دهد و یا از کار خود با دلایل قابل قبول و طبق قانون کار اخراج شود بر همین اساس به مدت قراداد خود دقت ویژه ای داشته باشد.


تعهدات: 

این بخش در هر نوع قراردادی بسیار مهم است چرا که بیشترین وظایف شما را مشخص می کند پس باید تعهدات به صورت شفاف و صریح بیان شود سعی کنید به عنوان کارگر در قرارداد خود آنچه که قرار است شما انجام بدهید را کارفرما قید کرده باشد و مطابق همان تعهدات انجام وظیفه کنید وقتی در قرارداد شما وظایف شما مشخص باشد کارفرما نمی تواند خلاف وظایف بیان شده از شما انجام وظیفه بخواهد پس اگر در قرارداد کار شما وظایف تان مجهول و کلی بود از کارفرما بخواهید تا وظایف کاری شما را به صورت شفاف و صریح بیان کند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کرده باشید.


دستمزد: 

سعی کنید در متن خود قراداد تمام جزئیات در خصوص پرداخت و دریافت حقوق و مزایا کاملا به صورت آشکار بیان شده باشد مثلا در چه تاریخی باید حقوق شما واریز شود، یا به چه شماره حسابی واریز شود کارفرما های محترم سعی کنید مبلغ دستمزد کارگر را به حساب مشخصی واریز کنید، و در صورتی که به صورت نقدی به کارگر حقوقش را پرداخت می کنید حتما از کارگر خود رسید دریافت کنید تا از سواستفاده های احتمالی جلوگیری کرده باشید. در موارد دیگر شامل: پاداش، حق اولاد، حق ماموریت، اضافه کاری، سختی کار و... این موارد هم به صورت دقیق در قرارداد قید و توافق کنید تا همه چیز شفاف و روشن باشد.


حق بیمه: 

بحث برانگیزترین مبحث قرارداد های کار در ایران بحث بیمه می باشد، معمولا در برخی از موارد دیده می شود که کارفرماها به دنبال این هستن که هر طور شده کارگر خود را بیمه نکنند و برعکس کارگران زحمتکش هم به دنبال این هستند که بیمه شوند که باید بگویم حق قانونی، انسانی و اخلاقی هر کارگری بیمه می باشد و نباید کارفرمایان محترم این حق را نادیده بگیرند. بطور کلی در این خصوص باید بگویم که مطابق با قانون کار ما، کارفرما ملزم است کارگر را بیمه کند و هر گونه توافقی مبنی بر عدم بیمه کارگر شود بی اثر و باطل است چرا که نمی توان خلاف قانون کار که قانون آمره است توافقی انجام داد.


در پایان هم بطور کلی مهمترین مباحثی که کارگران در هنگام امضای قراردادکار خود باید رعایت و دقت کنند این نکات می باشد: 

1. موضوع قرارداد. 

2. طرفین قرارداد.

3. مدت قرارداد. 

4. تعهدات طرفین.

5. دستمزد. 

6. حق بیمه. 

7. ساعت کاری و اضافه کاری. 

8. روزهای تعطیل و مرخصی. 

9. محل دقیق کار. 

10. نکات مهم هنگام تسویه حساب و خروج. 

11. تمدید قرارداد. 

12. تعداد صفحات قرارداد. 

13. مرجع حل اختلاف. 

14. تاکید می کنم در چک یا سفته ای که به عنوان ضمانت به کارفرما می دهید حتما قید کنید که این سفته یا چک صرفا برای ضمانت حسن انجام کار به کارفرما داده شده است تا اینطور جلوی سواستفاده از چک یا سفته ضمانت را بگیرید. و... ، آگاه باشید و در هنگام امضای هر گونه قراردادی حتما با یک حقوقدان یا وکیل دادگستری مشورت کنید تا جلوی مشکلات احتمالی را گرفته باشید.