خانم دکتر Azade Arbabi Sabzevari

Dr. Azade Arbabi Sabzevari

عضو هیات علمی واحد اسلامشهر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (495976)

47
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers