شادروان آقای پروفسور Ali Akbar Ramezanianpour

Prof. Ali Akbar Ramezanianpour

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176974)

130
18
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs