آقای دکتر Mohammad Teshnehlab

Dr. Mohammad Teshnehlab

استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185565)

149
31
32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers