آقای دکتر Majid Shams

Dr. Majid Shams

استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178371)

80
73
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers