آقای Abdollah Tavakoli

Abdollah Tavakoli

دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184744)

5
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers