آقای دکتر Mohammad Sayeed Taslimi

Dr. Mohammad Sayeed Taslimi

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184743)

4
34
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers