خانم دکتر Saeedeh Ketabi

Dr. Saeedeh Ketabi

دانشیار، دانشگاه اصفهان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185210)

46
32
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers