آقای پروفسور S. M. Hossein Seyedkashi

Prof. S. M. Hossein Seyedkashi

استاد مهندسی مکانیک-ساخت و تولید، دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (260788)

22
11
3
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند (1395-1396)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند (1396-1397)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی دانشگاه صنعتی بیرجند (1397-1400)