آقای دکتر omid isanejad

Dr. omid isanejad

دانشیار مشاوره خانواده، مدیر مرکز آسیب شناسی خانواده و تربیت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (257737)

3
34
1
2
2
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers

Books

  • کتاب چالش‌های رایج در زوج‌درمانی (نشر ارجمند) - 1396 - Persian

Teaching Experience

Education